Akıllı ŞehirDünya tarihinde önemli bir dönüm noktası sayılan 2007 yılı ile birlikte artık dünya nüfusunun çoğu şehirlerde yaşıyor.


Bu konuda yapılan araştırmalara göre 2050 yılına gelindiğinde ise dünyanın şehirlerde yaşayan nüfusu 2007 yılındaki sayının iki katına çıkmış olacak.


Bu önemli gelişmeler sonucunda ortaya çıkan Akıllı Şehir kavramı hızlı bir şekilde kalabalıklaşan şehirlerde hayatın sürdürülebilir şekilde gelişmesini sağlamak için tüm hizmetlerin akıllı sistemler kullanılarak yürütülmesini hedeflemekte.


Günümüzde şehirlerde trafik ve toplu taşıma şehir hayatının akışında çok önemli bir yere sahip.


Şehirlerde yaşayan insanlar için bir noktadan diğer bir noktaya en kısa sürede ve kolayca ulaşabilmek artık çok daha büyük önem taşıyor.


Şehirler kalabalıklaştıkça trafik sıkışıklıkları artıyor, otobüs ve metrolar kalabalık ve daha yavaş işler hale geliyor, sürekli sıkışan trafik yüzünden hava kirliliği ve enerji kaynaklarının israfı da önemli problemler olarak karşımıza çıkıyor.


İşte bu noktada Akıllı Şehir kavramı gelecekte şehirlerdeki hayatı daha yaşanabilir kılmak için uzun süredir tüm dünyada önemli bir odak noktası haline gelmiş durumda.


Dünyanın tüm şehirlerinde yaşayanlara sunulan hizmetlerin akıllı ve internete bağlı sistemler ile yönetilmesi büyük önem kazanmış durumda.


Elektrik, gaz ve su dağıtımında dijital yönetim sistemleri, yollarda akıllı trafik yönlendirme sistemleri, toplu taşımada yolcu bilgilendirme sistemleri ve otomatik bilet satış makineleri gibi birçok yeni uygulama hızlı bir şekilde hayata geçirilerek şehirlerde hayatı kolaylaştırmayı hedefliyor.


Akıllı Şehir (Smart City) kavramı içerisinde önemli yer tutan toplu taşıma sistemlerinde ihtiyaç duyulan Bilet Satış kioskları ve Yolcu Bilgilendirme Ekranları toplu taşımacılığın kalitesinin yükselmesinde önemli rol oynuyor.


Şirketimiz toplu taşımada kullanılan akıllı sistemler konusunda uzun süredir ürün tedariki ve geliştirme çalışmaları yürütmektedir.